Je hebt 15 minuten om in te schrijven.
Inloggen / Registeren > Gegevens controleren > Betalen > Bevestiging
Inschrijven voor: Vocal band

Inschrijving Vocal band

Als je beschikt over internetbankieren met iDeal kun je jezelf direct inschrijven voor Vocal band (217129). Zorg dat je de benodigde wachtwoorden en codes bij de hand hebt om te voorkomen dat je inschrijving halverwege afgebroken wordt wanneer je te lang naar deze gegevens moet zoeken. Je kunt je ook persoonlijk inschrijven bij het CREA secretariaat en contant of met PIN betalen op maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur.

LET OP: Nadat je voor de cursus hebt betaald, ontvang je meteen een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Als je deze bevestiging niet hebt ontvangen, neem dan contact op met het CREA secretariaat via planning@crea.uva.nl (dit e-mailadres wordt bij de laatste inschrijfstap herhaald).

Voorrangsregeling studenten tot 1 september

Voor de najaarscursussen geldt tot 1 september dat alleen studenten (van alle universiteiten en hogescholen) én medewerkers / afgestudeerden UvA en HvA zich kunnen inschrijven voor nieuwe cursussen. Alle overigen kunnen zich vanaf 1 september inschrijven. Ook voor niet-studenten die afgelopen seizoen een cursus bij CREA hebben gevolgd geldt deze beperking.

Voor studenten en medewerkers / afgestudeerden UvA en HvA geldt dat ze op de eerste cursusbijeenkomst moeten kunnen aantonen dat ze student, afgestudeerd of medewerker zijn.

Categorieën

De inschrijving voor CREA cursussen staan in principe open voor iedereen. Maar CREA hanteert verschillende tarieven voor verschillende categorieën:
- studenten
- medewerkers / afgestudeerden UvA en HvA
- overigen

Je bent voor CREA student wanneer je voltijd dagonderwijs volgt aan een hogeschool of universiteit. Deeltijdstudenten aan de UvA of HvA vallen óók onder deze categorie.

Controle inschrijving

Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn. Afgestudeerden UvA / HvA moeten een kopie van hun bul laten zien en medewerkers UvA / HvA een geldig document waaruit blijkt dat zij professioneel aan één van deze twee instellingen verbonden zijn.

Restitutie

Tot restitutie wordt niet overgegaan tenzij:
- een cursus niet doorgaat
- je je schriftelijk terugtrekt tot twee weken voor aanvang van de cursus
- je na auditie/indeling (indien vermeld bij cursus) niet wordt toegelaten

Cursusvoorwaarden

Zie hier cursusvoorwaarden langlopende CREA cursussen
Zie hier cursusvoorwaarden voor CREA zomercursussen

Door inschrijving voor een CREA cursus ga je akkoord met de cursusvoorwaarden die voor die cursus gelden.