Inloggen / Registreren

Gegevens controleren

Betalen

Bevestiging


Inschrijving voor Dance Theatre dagcursus (423977)

Als je beschikt over internetbankieren met iDeal kun je jezelf direct inschrijven voor Dance Theatre dagcursus (423977). Zorg dat je de benodigde wachtwoorden en codes bij de hand hebt om te voorkomen dat je inschrijving halverwege afgebroken wordt wanneer je te lang naar deze gegevens moet zoeken.

LET OP: Nadat je voor de cursus hebt betaald, ontvang je meteen een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Als je deze bevestiging niet hebt ontvangen, neem dan contact op met het CREA secretariaat via planning@crea.nl (dit e-mailadres wordt bij de laatste inschrijfstap herhaald).

Categorieën CREA cursussen

De CREA cursussen staan open voor iedereen. CREA hanteert verschillende tarieven en voorwaarden voor de volgende categorieeën:

 • Studenten
 • Jong-alumnus UvA en HvA (afgestudeerd na 1 september 2019)
 • Oud-alumnus UvA en HvA (afgestudeerd voor 1 september 2019)
 • Medewerkers UvA en HvA
 • Overigen

Hier kun je lezen tot welke categorie je behoort.

Voorrangsregel

Voltijd studenten (alle onderwijsinstellingen) en jong-alumni (UvA en HvA) hebben voorrang bij inschrijving voor cursussen. Zij mogen zich eerder voor cursussen inschrijven dan anderen. Voor overigen en oud-alumni/medewerkers van UvA en HvA is inschrijven mogelijk vanaf de volgende data: voor blok 1 - herfst vanaf 9 september 2024, voor blok 2 - winter vanaf 16 december 2024 en voor blok 3 - lente vanaf 17 maart 2025. Hier kun je lezen tot welke categorie je behoort. Bij de zomercursussen is er geen voorrangsregel.

Controle inschrijving

 • Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn.
 • Afgestudeerden UvA / HvA moeten een kopie van hun bul laten zien
 • Medewerkers UvA / HvA een geldig document waaruit blijkt dat zij professioneel aan één van deze twee instellingen verbonden zijn.

Restitutie

 • Bij schriftelijke opzegging tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige deelnemersgeld terug.
 • Bij schriftelijke opzegging vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus heef CREA aanspraak op een redelijke vergoeding die gelijk is aan het deelnemersgeld. Er wordt dan geen deelnemersgeld teruggestort.
 • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan CREA besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

Cursusvoorwaarden

Zie hier de cursusvoorwaarden, bestaande uit de basisvoorwaarden en coronavoorwaarden, voor CREA Cursussen.
Door inschrijving voor een CREA cursus verklaar je kennis te hebben genomen van al deze voorwaarden die voor die cursus gelden en daarmee akkoord te gaan.